Firmast
Teenused
Kasulikku
Huvitavat
Referentsid
Intranet
 
   
   
 
 
Kõik uudised
 
  Kõik uudised  
     
 

 

Jordaania põlevkivi elektrijaama hange

02.07.2012

Eesti Energia kuulutas välja hanke elektrijaama rajamiseks Jordaaniasse
 

Vastavalt Jordaania energia- ja maavarade ministeeriumi ning riikliku energiaettevõtte National Electric Power Companyga (NEPCO) saavutatud kokkuleppele ning pikaajalisele elektrimüügi lepingule, kuulutas Eesti Energia välja Jordaaniasse kavandatava põlevkivielektrijaama ehitushanke.

Ehitushanke dokumendid on saadetud välja maailma juhtivatele projekteerimis- ja ehitusfirmadele ning hankeprotsessi tulemused selguvad 2012. aasta lõpuks. Jordaania esimese põlevkivielektrijaama võimsuseks on planeeritud 460MW ning selle valmimine on kavandatud 2016. aastasse.

„Täna katab Jordaania suurema osa energiavajadusest imporditavate kütustega ning riigi soov võtta kasutusele kodumaine kütus – põlevkivi – on väga suur. Eesti Energia ning Jordaania valitsuse ja riikliku energiaettevõtte vahel sõlmitud kokkulepe ja pikaajaline elektrimüügi leping annavad meile kindluse projekti edasiseks arendamiseks," sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive.

 

Paralleelselt elektrijaama ehitushanke läbiviimisega, viiakse aasta teises pooles lõpule kaevandushanked ja keskkonnamõjude hinnang. On alustatud ka projekti finantseerimisega seotud tegevusi. Elektrijaama ehituse algus on planeeritud 2013. aasta teise poolde.

Eesti Energiale kuulub Jordaania arendusprojektist 65%-ne enamusosalus. Arendusprojektis osaleb Eesti Energia kõrval finants- ja strateegilise partnerina Aasia üks juhtivaid energiaettevõtteid YTL Power International Berhad (YTLPI), kellele kuulub 30%-ne osalus. Lisaks omab projektis 5% osalust Eesti Energia Jordaania partner Near East Investment.


Marina Bachmann
Eesti Energia
Tootmise valdkonna kommunikatsioonijuht
71 52 210

 


 

 
 
 
Copyright © 2008 Inseneribüroo STEIGER OÜ