Firmast
Teenused
Kasulikku
Huvitavat
Referentsid
Intranet
 
   
   
 
 
Tutvustus
Geoloogia osakond
Markšeiderteenistus
Keskkonna osakond
Projekteerimise osakond
Labor
Meeskond
Kontakt
Toetused
Vabad töökohad
 
  Geoloogia osakond  
     
 

Geoloogiaosakonna pädevusse kuuluvad mitmesugused maapõueuuringud. Peamiseks uurimisobjektiks on erinevad kivimid ja setted ning nende omadused ja lasumis- ning hüdrogeoloogilised tingimused. Sellest tulenevalt moodustavad kõige suurema osa  maavara geoloogilised ja üld- geoloogilised uuringud aga ka jääkvaru hindamised, maavara otsingud jms. Lisaks eelnimetatule koostab geoloogia- osakond maavarade leviku regionaalseid ülevaateid, teeb perspektiivsushinnanguid ja erinevaid uuringuid.

Geoloogilised uuringud koosnevad tavaliselt välitöödest (puurtööd, šurfimine, topomõõdistamine), materjali kirjeldamisest ja proovide võtmisest, laboratoorsetest uuringutest, saadud andmete analüüsist, graafiliste lisade ning aruande koostamisest. Töös kasutatakse kõiki kaasaegseid uuringumeetodeid, laboratoorsed katsed tehakse ainult akrediteeritud laborites ning andmetöötluses kasutatakse litsentseeritud tarkvara (MS Office, MAPInfo 9.0, Vertical Mapper 3.1 ja MicroStation PowerCivil for Baltics V8).
   
 
 

 

 
 
 
Copyright © 2008 Inseneribüroo STEIGER OÜ