Firmast
Teenused
Kasulikku
Huvitavat
Referentsid
Intranet
 
   
   
 
 
Kõik uudised
 
  Uudised  
     
 

 

Valitsus algatas põlevkivi arengukava koostamise

04.04.2013

Valitsus otsustas täna algatada põlevkivi arengukava koostamise aastateks 2016-2030, kava peamine eesmärk on põlevkivi keskkonnamõju vähendamine.
 

 “Põlevkivi on konkurentsitult Eesti suurim keskkonnakoormuse allikas, enamus meie jäätmetest, veekasutusest ja õhusaastest on seotud põlevkivisektoriga. Täna oli valituse laual ka praegu kehtiva arengukava rakendusplaan, mis näitab, et põlevkivijäätmete hulk pole viimastel aastatel vähenenud ega nende sisuline taaskasutus suurenenud. Seega on uue arengukava põhiteljeks küsimus, kuidas kasutada meie rahvuslikku rikkust nii, et negatiivne mõju keskkonnale ja inimese tervisele väheneks,” ütles arengukava koostamise ettepaneku esitanud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Põlevkivitööstus vastutab praegu umbes 80% Eesti jäätmete, veekasutuse ja õhkupaisatud CO2 eest, samuti tekitab see sektor pea kogu siinse väävlisaaste. Põlevkivikaevandused ja jäätmehoidlad on rikkunud 15% Ida-Virumaa pindalast, 150 ruutkilomeetrit kaevanduste kohal asuvat maad on vajunud või muutunud ebastabiilseks.

“Arvestades keskkonnamõju vähendamise sihti, ei pea ma realistlikuks praeguse 20 miljoni tonnise aastase kaevandamismahu suurendamist. Seda oleks meie looduse jaoks liiga palju. Küll tuleb hoolega kaaluda seda, milleks on põlevkivi kõige mõistlikum kasutada, et see annaks võimalikult palju lisandväärtust,” rääkis keskkonnaminister.

Arengukava koostamise käigus analüüsitakse ka põlevkivi õiglase hinna teemat, samuti ressursi jaotamise küsimust. Kaevandamislubade andmise süsteemi ülevaatamise vajadust rõhutas hiljuti ka konkurentsiamet.

Keskkonnaministeeriumil on juba valminud alusuuring, mis on arengukava koostamise lähtekohaks. Eraldi uuritakse koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Terviseametiga põlevkivitööstuse mõju inimeste tervisele. Samuti on moodustatud arengukava koostamse juhtrühm ja töörühm, mis koondavad eksperte ja huvirühmade esindajaid, seal hulgas asjassepuutuvaid omavalitsusi.

 

 
 
 
Copyright © 2008 Inseneribüroo STEIGER OÜ