Firmast
Teenused
Kasulikku
Huvitavat
Referentsid
Intranet
 
   
   
 
 
Geoloogia valdkond
Keskkonna valdkond
Mürakaartide koostamine ja uuringud
Välisõhku eralduvate saasteainete modelleerimine
Projekteerimise valdkond
Labor
 
  Välisõhku eralduvate saasteainete modelleerimine  
     
 
OÜ Inseneribüroo STEIGER koostab välisõhu kvaliteedi hinnanguid ja prognoose. Välisõhu kvaliteedi hindamist teeme peamiselt mäetööstuses aga ka muude tööstusobjektide kohta. Koostame nii heitkoguste arvutusi kui ka saasteallikate hajuvuskaarte.
 
Hinnatavateks parameetriteks võivad olla summaarsed tahked osakesed, peened tahked osakesed (PM-10), CO, NOX, SO2 ja muud õhus levivad saasteained. Modelleerimisel kasutatavaks tarkvaraks on BREEZE AERMOD GIS Pro ja BREEZE 3D Analyst. Modelleerimistulemused edastatakse situatsioonile sobival kujul, nii maksimumide kui keskmistena erinevate ajaperioodide kohta. Vajadusel pakume välja ka leevendusmeetmeid.
 

 
Oma töös lähtume järgnevatest normdokumentidest:
 
 
Küsimuste korral ühendust võtta:
 
 
Priit Kallaste
Tel: 6681013
 
 
 
 
Copyright © 2008 Inseneribüroo STEIGER OÜ