Firmast
Teenused
Kasulikku
Huvitavat
Referentsid
Intranet
 
   
   
 
 
Tutvustus
Geoloogia osakond
Keskkonna osakond
Projekteerimise osakond
Labor
Meeskond
Kontakt
Toetused
Vabad töökohad
 
  Tutvustus  
     
 

OÜ Inseneribüroo STEIGER on Eesti kapitalil põhinev sõltumatu mäekonsultatsiooni firma. Tegevust alustati 2004. aastal, 12 aastaga on ettevõte kasvanud suurimaks mäeinseneribürooks Eestis, kus töötab praegu 30 kõrgharidusega spetsialisti.

Firma nimi tuleneb vanast mäendusterminist „steiger“, mis tähendab kaevanduse töödejuhatajat, kümniku (inglise k. foreman, overman). Sõna pärineb saksakeelsest tüvest (steigen – tõusma, aga ka valguse kätte tulema) ja võeti kasutusele juba keskajal. Läbi ajaloo on ohutus olnud mäenduse põhiline probleem. Steigeri ülesanne oli vastutada selle eest, et mehed, kes hommikul kaevandusse laskusid, kõik ka õhtul välja tulid. Steiger kui ametinimetus oli ka Eestis esimese iseseisvuse ajal kasutusel.

Steigeri esialgsest tähendusest tuleneb ka büroo visioon ja eesmärk, mis kaasajal on muidugi palju laiem kui ainult tööohutus. Hõlmates mäetööstuse keskkonna ja sotsiaalse mõju ning majanduse aspekte, on meie eesmärk oma olemuselt siiski sama - pakkuda maapõuega seotud küsimustest parimaid ja võimalikult ohutuid lahendusi, et luua sild loodusvarade tarbimisest saadavate hüvede ja keskkonna vahel.

Vaata ka OÜ Inseneribüroo STEIGER tutvustav brošüür

OÜ-le Inseneribüroo STEIGER on antud järgnevad litsentsid ja tunnistused:

Geoloogiaosakond:
 
majandustegevuse registri registreering nr KKA000106
majandustegevuse registri registreering nr EEG000184geodeetiliste ja kartograafiliste tööde litsents nr MA 666
 
Keskkonnaosakond:
 
keskkonnamõju hindamise litsents nr KMH0023
keskkonnamõju hindamise litsents nr KMH0145
 
Projekteerimisosakond:
 
majandustegevuse registri registreering nr KKP000006
majandustegevuse registri registreering nr EEP002066maaparanduse uurimistöö litsents nr MU0141-00
maaparandussüsteemi projekteerimise litsents nr MP0141-00
 
Labor:

akrediteerimistunnistus nr L202

Hüdrogeoloogia:


• Hüdrogeoloogiliste tööde litsents nr 358
• Joogiveeproove võtva isiku atesteering nr 511

 

 
 
 
Copyright © 2008 Inseneribüroo STEIGER OÜ