Firmast
Teenused
Kasulikku
Huvitavat
Referentsid
Intranet
 
   
   
 
 
Geoloogia valdkond
Keskkonna valdkond
Mürakaartide koostamine ja uuringud
Välisõhku eralduvate saasteainete modelleerimine
Projekteerimise valdkond
Labor
 
  Keskkonna valdkond  
     
 
  • keskkonna ekspertiisid
  • keskkonnamõju hindamine (KMH)
  • keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)
  • seirekavade koostamine
  • seire korraldamine ja tegemine
  • välisõhu saasteloa taotluse koostamine
  • lubatud heitkoguste projekti koostamine (LHK projekt)
  • saasteainete heitkoguste arvutamine ja leviku modelleerimine
  • müra hajuvusarvutused, modelleerimine
  • puur-lõhketööde ohutusarvutused

 

[Mürakaartide koostamine ja uuringud]

[Välisõhku eralduvate saasteainete modelleerimine]

 
 
 
Copyright © 2008 Inseneribüroo STEIGER OÜ