Firmast
Teenused
Kasulikku
Huvitavat
Referentsid
Intranet
 
   
   
 
 
Õigusaktid
Riigilõivud
Kaevandamisõiguse tasud
Menetluskäigud
Terminoloogia
Eesti-Inglise on-line mäenduse sõnaraamat
 
  Riigilõivud  
     
 

Seisuga 01.01.2016

Tegevus
Riigilõiv (eurot)
Maavara geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise taotluse läbivaatamine
400
Maavara geoloogilise uuringu loa ümberregistreerimise taotluse läbivaatamine
30
Üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või muutmise taotluse läbivaatamine
200
Üldgeoloogilise uurimistöö loa ümberregistreerimise taotluse läbivaatamine
30
Maavaravaru kaevandamisloa andmise või muutmise taotluse läbivaatamine
500
Maavaravaru kaevandamisloa ümberregistreerimise taotluse läbivaatamine
50
Keskkonnakompleksloa esmataotluse läbivaatamine
700
Keskkonnakompleksloa nõuete iga-aastane läbivaatamine
350
Jäätmeloa taotluse läbivaatamine
350
Jäätmeloa muutmise taotluse läbivaatamine
50
 
 
Viitenumber:
2900081664 Maavara geoloogilise uuringu loa, üldgeoloogilise uurimistöö loa ja maavaravaru kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise taotluse läbivaatamine (alus: Maapõueseadus ja RLS § 121-123)
2900081680 Keskkonnakompleksloa andmine ja läbivaatamine (alus: Tööstusheite seadus ja RLS § 124-125)
2900081693 Riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamine (alus: Jäätmeseadus, Kiirgusseadus, Metsaseadus, Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus, Välisõhu kaitse seadus, Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus  ja RLS § 94-95, § 98-99, § 101, § 131-132. § 104-1041, § 344)
 
 
 
Rahandusministeerium pangakontod riigilõivu tasumiseks:
 

Swedbank a/a 221023778606 (IBAN EE93 2200 2210 2377 8606; BIC ehk SWIFT kood – HABAEE2X)

SEB Pank a/a 10220034796011 (IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011; BIC ehk SWIFT kood – EEUHEE2X)

Danske Bank AS Eesti Filiaal a/a 333416110002 (IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002; BIC ehk SWIFT kood – FOREEE2X)

Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal a/a 17001577198 (IBAN EE 701 7000 1700 1577 198; BIC ehk SWIFT kood – NDEAEE2X)

 

 

 
 
 
Copyright © 2008 Inseneribüroo STEIGER OÜ