Firmast
Teenused
Kasulikku
Huvitavat
Referentsid
Intranet
 
   
   
 
 
Õigusaktid
Riigilõivud
Kaevandamisõiguse tasud
Menetluskäigud
Terminoloogia
Eesti-Inglise on-line mäenduse sõnaraamat
 
  Kaevandamisõiguse tasud  
     
 

Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäär aastateks 2011–2015, Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. a määrus nr 172 (RTI, 19.11.2009, 54, 366) 


Jrk
nr

Maavaraliik

Mõõt-
ühik

Kaevandamisõiguse tasumäär eurodes alates

01.01.
2011

01.01.
2012

01.01.
2013

01.04.
2013

01.01.
2014

01.01.
2015

  1.

Dolokivi

Täitepinnas

0,76

0,76

0,76

0,91

1,09

1,31

  2.

Madalamargiline

0,91

0,95

1,00

1,20

1,44

1,73

  3.

Kõrgemargiline

1,39

1,74

1,83

2,20

2,64

3,17

  4.

Tehnoloogiline

2,75

2,88

3,03

3,64

4,37

5,11

  5.

Viimistlusdolokivi

2,04

2,14

2,25

2,70

3,24

3,89

  6.

Fosforiit

t

1,61

1,69

1,77

2,12

2,54

3,05

  7.

Kristalliinne ehituskivi

1,34

1,41

1,48

1,78

2,14

2,55

  8.

Kruus

Täitepinnas

0,57

0,57

0,57

0,68

0,82

0,98

  9.

Ehituskruus

1,70

1,87

1,96

2,35

2,82

3,19

10.

Liiv

Täitepinnas

0,27

0,28

0,30

0,36

0,43

0,52

11.

Ehitusliiv

1,08

1,18

1,25

1,50

1,80

2,16

12.

Tehnoloogiline liiv

1,35

1,48

1,56

1,87

2,24

2,69

13.

Lubjakivi

Täitepinnas

0,83

0,83

0,83

1,00

1,20

1,44

14.

Madalamargiline

0,98

1,08

1,13

1,36

1,63

1,96

15.

Kõrgemargiline

1,39

1,74

1,83

2,20

2,64

3,17

16.

Tehnoloogiline

1,62

1,78

1,87

2,24

2,69

3,23

17.

Viimistluslubjakivi

2,14

2,35

2,47

2,96

3,55

4,26

18.

Põlevkivi

t

1,10

1,32

1,39

1,67

2,00

2,40

19.

Savi

Keraamika- ja keramsiidisavi

0,53

0,56

0,59

0,71

0,85

1,02

20.

Raskelt sulav savi

0,98

1,03

1,08

1,30

1,56

1,87

21.

Tsemendisavi

0,53

0,56

0,59

0,71

0,85

1,02

22.

Turvas

Vähelagunenud

t

1,40

1,40

1,40

1,68

2,02

2,42

23.

Hästilagunenud

t

1,15

1,15

1,15

1,38

1,66

1,99

 
 
 
Copyright © 2008 Inseneribüroo STEIGER OÜ