Firmast
Teenused
Kasulikku
Huvitavat
Referentsid
Intranet
 
   
   
 
 
Geoloogia valdkond
Keskkonna valdkond
Projekteerimise valdkond
Konsultatsiooni teenused
Labor
 
  Projekteerimise valdkond  
     
 
 • mäetööde (s.h enamohtlike) projekteerimine
 • allmaarajatiste projekteerimine
 • mäetööde arengukavade koostamine
 • olemasoleva kaevandamistehnoloogia analüüs ja optimeerimine
 • maavara kaevandamise loa taotluste koostamine
 • vee-erikasutusloa taotluste koostamine
 • konsultatsioonid tehnoloogia valikuks
 • tehnoloogilised rakendusuuringud
 • kaevandamisega rikutud maa korrastamise projekteerimine
 • maaparandustööde projekteerimine
 • kuivenduskraavide, settetiikide ning eesvoolude süvendamise ja rekonstrueerimise projekteerimine

 

 
 
 
Copyright © 2008 Inseneribüroo STEIGER OÜ