• Firmast

OÜ Inseneribüroo STEIGER on 2004. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev sõltumatu mäekonsultatsiooni firma, kus töötab üle 50 kõrgharidusega spetsialisti.

Firma nimi tuleneb vanast mäendusterminist „Steiger“, mis tähendab kaevanduse töödejuhatajat, kümnikku (inglise k. foreman, overman). Sõna pärineb saksakeelsest tüvest (“steigen” – tõusma, aga ka valguse kätte tulema) ja võeti kasutusele juba keskajal. Läbi ajaloo on ohutus olnud mäenduse põhiline probleem. Steigeri ülesanne oli vastutada selle eest, et mehed, kes hommikul kaevandusse laskusid, kõik ka õhtul välja tulid. “Steiger” kui ametinimetus oli ka Eestis esimese iseseisvuse ajal kasutusel.

Steigeri esialgsest tähendusest tuleneb ka büroo visioon ja eesmärk, mis kaasajal on muidugi palju laiem kui ainult tööohutus. Hõlmates mäetööstuse keskkonna ja sotsiaalse mõju ning majanduse aspekte, on meie eesmärk oma olemuselt siiski sama – pakkuda maapõuega seotud küsimustest parimaid ja võimalikult ohutuid lahendusi, et luua sild loodusvarade tarbimisest saadavate hüvede ja keskkonna vahel.

Ettevõttele on antud järgnevad tegevusload, litsentsid ja tunnistused:

Majandustegevusteated

 • EEP002066 – projekteerimine (hüdrotehniline ehitis, konstruktsioonide osa)
 • EEG000184 – ehitusuuringud (ehitusgeodeetiline töö, ehitusgeodeetiline uuring, insenertehniline geodeesiatöö)
 • EEO003272 – omanikujärelevalve (üldehituslik ehitamine)

Tegevusload

 • KHY000011 – hüdrogeoloogilised tööd (hüdrogeoloogilised uuringud; hüdrogeoloogiline kaardistamine; puurkaevude ja -aukude projekteerimine; soojussüsteemide puurkaevude ja -aukude projekteerimine; puurkaevude ja -aukude puurimine, rekonstrueerimine ja likvideerimine; soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude puurimine, rekonstrueerimine ja likvideerimine)

Litsentsid

 • Hüdrogeoloogiliste tööde litsents nr 358
 • Keskkonnamõju hindamise litsents KMH0145 (Aadu Niidas)
 • Keskkonnamõju hindamise litsents KMH0164 (Priit Kallaste)
 • Keskkonnamõju hindamise litsents KMH0163 (Anna-Helena Purre)

Akrediteeringud/atesteeringud

 • Akrediteerimistunnistus L202 (labor)
 • Proovivõtja atesteering nr 2378/23 (Kaarel Mänd) – joogivesi, pinnavesi, põhjavesi, heit- ja reovesi, reoveesetted
 • Proovivõtja atesteering nr 1870/20 (Anna-Helena Purre) – joogivesi, pinnavesi, põhjavesi, heit- ja reovesi, reoveesetted
 • Proovivõtja atesteering nr 2374/23 (Üllar Rammul) – joogivesi, pinnavesi, põhjavesi, heit- ja reovesi
 • Proovivõtja atesteering nr 2288/23 (Priit Kallaste) – joogivesi, pinnavesi, põhjavesi, heit- ja reovesi, reoveesetted
 • Proovivõtja atesteering nr 2376/23 (Martin Küttim) – joogivesi, pinnavesi, põhjavesi, heit- ja reovesi
 • Proovivõtja atesteering nr 2375/23 (Liisa Küttim) – joogivesi, pinnavesi, põhjavesi, heit- ja reovesi

Kutsed

 • Kutsetunnistus 107839 – Mäeinsener, tase 6 (Erki Vaguri)
 • Kutsetunnistus 127132 – Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 (Erki Vaguri)
 • Kutsetunnistus 111114 – Geodeet, tase 5 (Arles Tehu)
 • Kutsetunnistus 139686 – Markšeider, tase 6 (Peeter Koll)
 • Kutsetunnistus 107838 – Mäeinsener, tase 6 (Allan Koger)
 • Kutsetunnistus 130501 – Markšeider, tase 6 (Allan Koger)

MATER registreeringud

 • MP0141-00 – projekteerimine
 • MU0141-00 – uurimistöö
90+

Rahulolevat klienti

300+

Edukat projekti

50+

Kõrgharidusega spetsialisti

© 2018 OÜ Inseneribüroo STEIGER