• Firmast

OÜ Inseneribüroo STEIGER on 2004. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev sõltumatu mäekonsultatsiooni firma, kus töötab üle 30 kõrgharidusega spetsialisti.

Firma nimi tuleneb vanast mäendusterminist „steiger“, mis tähendab kaevanduse töödejuhatajat, kümniku (inglise k. foreman, overman). Sõna pärineb saksakeelsest tüvest (steigen – tõusma, aga ka valguse kätte tulema) ja võeti kasutusele juba keskajal. Läbi ajaloo on ohutus olnud mäenduse põhiline probleem. Steigeri ülesanne oli vastutada selle eest, et mehed, kes hommikul kaevandusse laskusid, kõik ka õhtul välja tulid. Steiger kui ametinimetus oli ka Eestis esimese iseseisvuse ajal kasutusel.

Steigeri esialgsest tähendusest tuleneb ka büroo visioon ja eesmärk, mis kaasajal on muidugi palju laiem kui ainult tööohutus. Hõlmates mäetööstuse keskkonna ja sotsiaalse mõju ning majanduse aspekte, on meie eesmärk oma olemuselt siiski sama – pakkuda maapõuega seotud küsimustest parimaid ja võimalikult ohutuid lahendusi, et luua sild loodusvarade tarbimisest saadavate hüvede ja keskkonna vahel.

Ettevõttele on antud järgnevad tegevusload, litsentsid ja tunnistused

Majandustegevusteated

 • EEP002066 – projekteerimine (hüdrotehniline ehitis, konstruktsioonide osa)
 • EEG000184 – ehitusuuringud (ehitusgeodeetiline töö, ehitusgeodeetiline uuring, insenertehniline geodeesiatöö)
 • EEO003272 – omanikujärelevalve (üldehituslik ehitamine)

Tegevusload

 • KHY000011 – hüdrogeoloogilised tööd (hüdrogeoloogilised uuringud, hpdrogeoloogiline kaardistamine, puurkaevude ja -aukude projekteerimine, soojussüsteemide puurkaevude ja -aukude projekteerimine)

Litsentsid

 • Hüdrogeoloogiliste tööde litsents nr 358
 • Keskkonnamõju hindamise litsents KMH0151 (Martin Kaljuste)
 • Keskkonnamõju hindamise litsents KMH0145 (Aadu Niidas)

Akrediteeringud/atesteeringud

 • Akrediteerimistunnistus L202 (labor)
 • Joogiveeproove võtva isiku atesteering nr 511

Kutsed

 • Kutsetunnistus 107839 – Mäeinsener, tase 6 (Erki Vaguri)
 • Kutsetunnistus 127132 – Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 (Erki Vaguri)
 • Kutsetunnistus 088343 – Geodeet II (Allan Koger)
 • Kutsetunnistus 107838 – Mäeinsener, tase 6 (Allan Koger)
 • Kutsetunnistus 130501 – Markšeider, tase 6 (Allan Koger)

MATER registreeringud

 • MP0141-00 – projekteerimine
 • MU0141-00 – uurimistöö
40+

Kõrgharidusega spetsialisti

140+

Rahulolevat klienti

2600+

Edukat projekti

© 2018 OÜ Inseneribüroo STEIGER