• Uuringud

Geoloogiline uuring on esimene etapp maa-ala mäendusliku potentsiaali leidmisel. Uuringu eesmärk on välja selgitada maavara omadused, kvaliteet, kogus ja kaevandamist mõjutavad tingimused.

Geoloogia valdkonna teenused:

 • geoloogilise uuringu loa taotluse koostamine;
 • maavara geoloogiline uuring;
 • üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse koostamine;
 • maavara otsing (maavara regionaalsed ülevaated ja perspektiivsuse hindamine);
 • maavara ümberhindamine sh jääkvaru uuring;
 • geofüüsikalised uuringud (elektromeetria, loodusliku gammakiirguse mõõtmine, kavernomeetria, georadari uuringud);
 • geoloogilised eksperthinnangud ja konsultatsioonid.

Hüdrogeoloogia valdkonna uurimisobjektideks on maapõues oleva vee ehk põhjavee ja maa peal voolava vee ehk pinnavee liikumine, kvaliteet  ning nende muutumine. Meiega koos tagate veega seotud tegevusele (maavara kaevandamine, puurkaevu rajamine, reoveepuhastite paigaldamine, heitvee suublasse juhtimine jne) parima lahenduse ja kiire teostuse. Meie klientideks on nii kaevandus-, tööstus- ja vee-ettevõtted, riigiasutused ning eraisikud.

Hüdrogeoloogia valdkonna teenused:

 • pinna- ja põhjavee kvaliteedi ning režiimi uuringud;
 • hüdrogeoloogiline modelleerimine;
 • põhjaveevarude hindamine;
 • vee erikasutusloa taotluste koostamine;
 • seirekavade koostamine;
 • põhja- ja pinnavee seire (kvaliteet ja režiim, sh joogi- ja heitvee analüüsid);
 • puurkaevude ehitus-, ümberehitus- ja lammutusprojektide koostamine;
 • soojuspuuraukude ehitusprojektide koostamine
 • puurkaevude seisundi hindamine;
 • puurkaevude ehitusjärelevalve;
 • puurkaevu sanitaarkaitseala ulatuse vähendamine;
 • reoveepuhastite rajamise ja kogumismahuti paigaldamise võimalikkuse hindamine.

Küsi lisa:

Helis Pormeister
osakonna juhataja
Tel 668 1014
helis@steiger.ee

90+

Rahulolevat klienti

300+

Edukat projekti

40+

Kõrgharidusega spetsialisti

© 2018 OÜ Inseneribüroo STEIGER