• Inseneeria

Iga karjäär, kaevandus või tootmisala vajab regulaarset kaevandatud ja olemasoleva maavara mahu määramist. Ühelt poolt nõuab seda seadus, teiselt poolt annab see ettevõttele ülevaate oma ressurssidest. Markšeiderite ülesanneteks ongi kõikvõimalikud mõõdistused ja väljamärkimised objektidel ning selle põhjal nii kaevandatud kui ka jääkvaru arvutamine. Meiega võid kindel olla, et aruandlus on tehtud õigeaegselt ja korrektselt ning saad parima ülevaate oma ressursside kasutusest. Meie klientideks on peamiselt maavara kaevandamise ja muu tööstusega tegelevad ettevõtted.

Markšeideri teenused:

 • topo-geodeetiline mõõdistamine;
 • mäeeraldise ja teenindusmaa piiride väljamärkimine;
 • projekteeritud objektide ja rajatiste väljamärkimine;
 • kaeveõõnte ja karjääride mõõdistamine;
 • kaevandatud maavara varu arvutus;
 • jääkvaru määramine;
 • lao mahtude mõõdistamine ja arvutamine;
 • mäetööde plaanide koostamine;
 • maakorraldus ja katastritööd.

Mäetööde ehk kaevandamise projekteerimine ning planeerimine algab pärast maavara varude leidmist ja lõppeb ammendatud karjääri või tootmisala korrastamisega. Meie eesmärk on anda kaevandajale suunised parima tehnoloogia ja arengu valikuks ning pakkuda täisteenust seadustest tuleneva kohustusliku dokumentatsiooni koostamiseks.

Projekteerimise teenused:

 • maavara kaevandamise loa taotluse koostamine;
 • mäetööde (kaevandamise) projekteerimine, sh kaevandamisprojektide koostamine;
 • kaevandamisega muudetud maa korrastamise projekteerimine, sh korrastamisprojektide koostamine;
 • karjääride ja tootmisaladega seotud hüdrotehniliste (kuivendamine, veeärastus) lahenduste projekteerimine;
 • maaparandustööde projekteerimine;
 • tootmisohje süsteemi koostamine (kvaliteedikäsiraamat, toimivusdeklaratsioonid);
 • kaevandamistehnoloogia analüüs ja optimeerimine;
 • tehnoloogilised rakendusuuringud;
 • mäetööde juhtimine ja järelevalve (vastutava spetsialisti teenus);
 • maaparandussüsteemide projekteerimine (metsa- ja põllukuivendus, eesvoolud);
 • vesiehitiste projekteerimine (tiigid, truubid, paisud, kärestikud);
 • vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine;
 • reoveepumplate ja reoveepuhastite projekteerimine;
 • hüdroloogiliste uuringute ja mudelite koostamine.

Küsi lisa:

Erki Vaguri
osakonna juhataja
Tel 668 1017
erki.vaguri@steiger.ee

50+

Kõrgharidusega spetsialisti

140+

Rahulolevat klienti

2600+

Edukat projekti

© 2018 OÜ Inseneribüroo STEIGER